Små og store gleder

"Den som evner å glede seg over lite, har meget å glede seg over"

02 januar 2007

Check out my Slide Show!